Wat heeft het gekost?

Informatief specificatie per product

Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling en economie
SoortRekening '15Primaire begroting '16Definitieve begroting '16Rekening '16
Lasten7.6579.4569.4907.238
Baten-5.039-7.200-6.790-4.949
Saldo baten en lasten2.6172.2562.7002.289
Mutaties reserves
Toevoegingen00093
Onttrekkingen-3.197-20-1.623-1.627
Saldo reservemutaties-3.197-20-1.623-1.533
Gerealiseerd resultaat-5792.2361.077755