Uitvoeren Woonvisie

Wat hebben we bereikt?

De Woonvisie 2016-2020 is op 16 februari 2016 in de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van deze visie zijn met woningcorporaties en met andere partijen afspraken gemaakt in 2016.