In Maassluis is het goed wonen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zorg

De woonservicezone 'de Vloot' is in 2013 geopend. Door middel van een evaluatie is samen met de partners en bewonerscommissies binnen deze Woonservicezone gekeken naar het functioneren en de verbetermogelijkheden. Op basis daarvan zijn nieuwe afspraken over de samenwerking, op verschillende terreinen gemaakt, tussen partijen gemaakt, zoals: meer bewegen, ontruiming bij calamiteiten, roken en de bewegwijzering rond het gebouw.
De bestaande samenwerking zoals deze er is tussen Gemiva en Kinderopvang en Senioren Welzijn, Kinderopvang en Careyn, Albeda en Senioren Welzijn en Careyn en Kinderopvang zijn verder aangehaald.

Onderwijs

Het plan van de nieuwbouw van de school en sportzaal is verder uitgewerkt. Op basis van de aanbesteding is in december een aanvullend krediet beschikbaar gesteld zodat de planvorming tot uitvoering kan worden gebracht.
In overleg met de schoolbesturen zijn wij aan het bepalen op welke wijze een decentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen zou kunnen plaatsvinden. De raad heeft kennis genomen van het position paper dat is opgesteld.