In Maassluis is het goed wonen

Wat hebben we bereikt?

Zorg

De Woonservicezone de Vloot biedt aan bewoners uit de omgeving mogelijkheden tot ontmoeting. Organisaties gevestigd in de Woonservicezone werken daarin samen en hebben de samenwerkingsafspraken geëvalueerd.

Onderwijs

Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het IKC Maassluis. In Sluispolder-West wordt een school met sportzaal en kinderopvang gerealiseerd.