Inwoners van Maassluis nemen deel aan de samenleving

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partijen een bijdrage geleverd.

GR ROGplus NWN

ROGplus heeft op basis van de vastgestelde verordening maatschappelijke ondersteuning uitvoering gegeven aan de Wmo-maatwerkvoorzieningen.

GR Jeugdhulp Rijnmond

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) is de inkooporganisatie voor de samenwerkende gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nissewaard, Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

De GR Jeugdhulp Rijnmond draagt zorg voor de inkoop en subsidiëring van jeugdhulpvoorzieningen. In 2016 ging het daarbij om Jeugd GGZ, Jeugd- en opvoedhulp, intramurale voorzieningen voor jeugd met een beperking en in voorkomende gevallen ondersteuning bij diagnostiek en zorgtoeleiding. Daarnaast zorgt de GR JR voor de regionale afspraken met de gecertificeerde instellingen over jeugdbescherming en jeugdreclassering.