Gezondheid als basis voor meedoen

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd.

GR GGD RR

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft de wettelijke taken uitgevoerd die voortvloeien uit de Wet publieke gezondheid. In 2016 zijn er geen bijzonderheden opgetreden, zoals uitbraak van infectieziekten of andere bronnen die gevaar opleveren voor de openbare volksgezondheid.