Wat heeft het gekost?

Informatief specificatie per product

Bedragen x € 1.000

Zorg, jeugd en onderwijs
SoortRekening '15Primaire begroting '16Definitieve begroting '16Rekening '16
Lasten23.53125.19123.82923.532
Baten-2.238-1.454-2.225-2.488
Saldo baten en lasten21.29323.73821.60421.044
Mutaties reserves
Toevoegingen869831.0061.141
Onttrekkingen-1.201-535-279-279
Saldo reservemutaties-332-452727862
Gerealiseerd resultaat20.96123.28622.33121.906