Reguliere taken

  • Besturen van de stad door raad en college
  • Ondersteuning van raad en college door griffie en ambtelijke organisatie
  • Leveren van gemeentelijke producten en diensten
  • Reguliere taken openbare orde en veiligheid (inclusief handhaving)
  • Vergunning verlening (ca. 350 vergunningen)
  • Crisisbeheersing
  • Uitvoeren van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  • Rampenbestrijding en externe veiligheid