Wat heeft het gekost?

Investeringen

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Burgerdiensten

32

0

32

0

0

32

Griffie

8

8

0

0

0

0

Integraal veiligheidsbel en openb orde

15

15

0

0

0

0

urger, bestuur en veiligheid

54

23

32

0

0

32

Toelichting

Geen bijzonderheden.