Een compact, slimme ambtelijke organisatie die kwaliteit op een klantvriendelijke en klantgerichte manier levert

Wat hebben we bereikt?

Dienstverlening aan de burger

In 2016 is verder gewerkt aan een uitbreiding van het aantal beschikbare digitale producten dat 24 uur bereikbaar is. Daarnaast is een pilot gehouden waarbij - onder meer door een extra avondopenstelling - de mogelijkheden voor inwoners zijn verruimd om een afspraak te maken met het Publiekscentrum.
Ten slotte kan worden opgemerkt dat het nationale Handelsregister is ontsloten. De overheid gaat deze basisregistratie verplicht gebruiken. Een gemeente moet bijvoorbeeld het Handelsregister raadplegen als zij gegevens over een bedrijf zoekt.