Wat heeft het gekost?

Informatief specificatie per product

Bedragen x € 1.000

Burger, bestuur en veiligheid
SoortRekening '15Primaire begroting '16Definitieve begroting '16Rekening '16
Lasten10.6429.3159.6639.575
Baten-3.171-2.012-2.225-2.244
Saldo baten en lasten7.4717.3037.4387.331
Mutaties reserves
Toevoegingen6212485485
Onttrekkingen-167-11-61-50
Saldo reservemutaties-1051424435
Gerealiseerd resultaat7.3667.3047.8627.766