Bewoners worden betrokken bij maatregelen die effect hebben op de veiligheid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Participatieprojecten

Participatieprojecten als Buurtpreventie, Waaks en Whatsapp zijn uitgebreid. Bij Buurtpreventie zijn nu 80 vrijwilligers actief en ongeveer 100 bewoners nemen deel aan Waaks. Whatsapp groepen worden geheel door inwoners geregeld; hierbij zijn nu ongeveer 1500 mensen aangesloten.

Communicatie

Communicatie is een belangrijk hulpmiddel rondom veiligheid. In 2016 is zeer regelmatig gecommuniceerd in de Schakel en in november verscheen de Veiligheidskrant. Ook middels Social Media (twitter en facebook) wordt vanuit Veiligheid en Handhaving en Toezicht regelmatig berichten geplaatst. Daarnaast werd de mobiele tekstkar veelvuldig ingezet, onder andere in de aanpak van de woninginbraken.

Het aansluiten van de inwoners op Burgernet is in 2016 gepromoot. Doelstelling is om minstens 10% van de inwoners aan Burgernet te laten deelnemen. Eind 2016 waren 2006 (6,3%) deelnemers aangesloten op Burgernet.

Veilig Leven

In 2016 is een drietal interactieve bewonersbijeenkomsten georganiseerd onder de naam “Broodje Brandweer", waar senioren op een onderhoudende manier werden geïnformeerd en voorgelicht over een veilige leefomgeving. Aansluitend kon men zich aanmelden voor een persoonlijke woningcheck die wordt uitgevoerd door vrijwillig brandweerpersoneel. Zij komen bij de mensen thuis en controleren aan de hand van een checklist hoe het gesteld is met de brandveiligheid van de woning. De bewoners worden actief betrokken bij de Woningcheck en er worden praktische tips gegeven om de brandveiligheid te vergroten.

Wijkaanpak

Binnen de Maassluise wijkaanpak (waarbinnen bewonersparticipatie en bewonersinitiatief uitgangspunten zijn) zijn in 2016 door bewoners diverse activiteiten uitgevoerd die een bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid op wijkniveau.
In 2016 is binnen de gemeentelijke organisatie de afstemming gezocht met  de uitvoering van de wijkdeals. Op deze wijze vindt een afstemming plaats tussen bewonersinitiatieven op sociaal en fysiek gebied. Deze afstemming komt ook tot uitdrukking in de communicatiecampagne “Bij ons in de wijk…”.