Integrale aanpak en intensieve samenwerking met in- en externe partners wordt bevorderd

Wat hebben we bereikt?

Samenwerking partners in de veiligheidsketen

In het kader van de bevordering van de veiligheid in de stad is ook in 2016 de samenwerking met diverse partners in de veiligheidsketen gezocht. Zo wordt wekelijks met de politie overleg gevoerd en is in het kader van de intocht, maar ook naar aanleiding van de situatie in de Burgemeesterswijk, een aantal keer een lokaal bestuurlijk justitieel overleg gevoerd (driehoek gemeente - justitie - politie).
Naast de partners uit het veiligheidsdomein vervullen ook de partners uit het sociaal domein, zoals het jongerenwerk en sociaal wijkteam, een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid. Daarnaast wordt structureel overleg gevoerd met winkelcentra en horecaondernemers teneinde de veiligheid te bevorderen.