Een compact, slimme ambtelijke organisatie die kwaliteit op een klantvriendelijke en klantgerichte manier levert

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd.

Gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer Maassluis en Vlaardingen

  • De zorg voor een in een goede, geordende en toegankelijke staat verkerend archief in overeenstemming met de Archiefwet, als bestanddeel van het culturele erfgoed in het belang van historisch onderzoek.
  • Het Stadsarchief Maassluis, waarvoor met de gemeente Vlaardingen een gemeenschappelijke regeling is afgesloten, bewaart en beheert de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte gemeentelijke archieven in overeenstemming met de wettelijke regels.
  • De naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven worden beschikbaar gesteld voor historisch onderzoek. Er wordt zorg gedragen voor het conserveren en restaureren van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven.
  • De archivaris zorgt voor de inspectie van de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven en rapporteert daar jaarlijks over aan het college van burgemeester en wethouders die een verantwoordingsplicht hebben naar de Gemeenteraad.
  • Vanwege het digitaal werken wordt er oriënterend onderzoek gestart met betrekking tot het gebruik van een zogenaamde E-depot.