Bewoners worden betrokken bij maatregelen die effect hebben op de veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Burgerparticipatie bij veiligheid

Belangrijke doelen in het veiligheidsbeleid van het college zijn dat iedere inwoner van Maassluis zich veilig moet voelen in zijn eigen leefomgeving en dat de bewoners actief betrokken worden bij de bevordering van de veiligheid in de stad. Participatieprojecten als buurtpreventie, Waaks en Mijn BuurtWhattsApp krijgen hierbij prioriteit, evenals de Maassluise Wijkaanpak.