Elke inwoner van Maassluis moet zich veilig voelen in zijn eigen woonomgeving

Wat hebben we bereikt?

Bevorderen van de veiligheid

Ook in 2016 heeft het bevorderen van de veiligheid in Maassluis de hoogste prioriteit van het college gehad. Dit door onder andere een integrale aanpak waarbij intensief wordt samengewerkt met zowel interne als externe partners. Daarnaast is participatie van de inwoners van onze stad bij het bevorderen van de veiligheid belangrijk.