Maassluis maakt als stad een substantiële duurzaamheidswinst

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd.

DCMR

Vanuit het verbeterprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving blijft gewerkt worden aan inhoudelijke verbeteringen. In 2016 is voor het eerst gewerkt volgens de nieuwe organisatiestructuur wat past bij dit verbeterprogramma. De DCMR heeft er vertrouwen in dat met de nieuwe structuur de DCMR-organisatie de opgedragen taken op een hoog niveau kan uitvoeren en tevens in staat is om goed in te spelen op toekomstige opgaven en ontwikkelingen.