Verhogen belevings- en gebruikswaarde van de openbare ruimte

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inrichten en aanpassen openbare ruimte
Het uitvoeren van infrastructurele projecten met betrekking tot het (her)inrichten van een functionele en duurzame buitenruimte die in het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2016 zijn opgenomen.

Participatie in de openbare ruimte

In de VOR is beschreven dat in de woon- en werkgebieden volop ruimte is voor participatie.
Na afronding van de VOR is direct gestart te onderzoeken hoe bewonersparticipatie in de openbare ruimte kan worden vormgegeven. De interne zoektocht met collega's van diverse afdelingen en externe zoektocht met bewoners uit de stad, adviesbureau JSO en overleg met de gemeenten Vlaardingen en Alphen aan de Rijn heeft geresulteerd in de zogenaamde wijkdeals.  

Aanpakken knelpunten mindervaliden

De gemeentelijke dienst heeft alle belangrijke knelpunten voor mindervaliden die bij de “globale visuele weginspectie" ontdekt werden zo spoedig mogelijk met storingsonderhoud opgelost. Alle niet spoedeisende knelpunten worden opgepakt bij het reguliere onderhoud.

Verbindingen gemaakt

In samenwerking met Hoogheemraadschap, basisscholen en onder andere de afdeling Onderwijs zijn we samen om tafel gegaan om het ontwerp en uitvoering in de buitenruimte aan te pakken. Een verhard schoolplein zal worden omgetoverd tot een aantrekkelijk buitenspeelplein. Er is aan alle kanten verbinding gezocht met mensen die mee konden helpen. Naast een subsidie regelen, is ook gekeken naar het zo efficiënt mogelijk maken van deze klimaatadaptatieve maatregel.

Coördinatie vis- en vogelsterfte

In het belang van de volksgezondheid heeft de gemeente Maassluis bij de eerste tekenen van vis- en vogel sterfte direct de coördinatie opgepakt, om samen met Hoogheemraadschap, zo doelmatig mogelijk de besmettingshaard te bestrijden. Ook is direct begonnen met het informeren van inwoners, scholen, bedrijven en bezoekers.