Wat heeft het gekost?

Informatief specificatie per product

Bedragen x € 1.000

Beheer en duurzaamheid
SoortRekening '15Primaire begroting '16Definitieve begroting '16Rekening '16
Lasten21.44516.25417.61015.995
Baten-8.560-8.752-9.019-8.718
Saldo baten en lasten12.8857.5018.5917.276
Mutaties reserves
Toevoegingen2.88819191.384
Onttrekkingen-1.993-517-794-1.318
Saldo reservemutaties895-498-77565
Gerealiseerd resultaat13.7807.0037.8167.341