Verbeteren verkeersveiligheid, in het bijzonder voor het langzaam verkeer en optimaliseren OV-bereikbaarheid voor kwetsbare groepen

Wat hebben we bereikt?

Ook in 2016 is een bijdrage geleverd aan de ambitie om binnen Maassluis iedereen op een veilige en functionele wijze van A naar B te kunnen laten komen. De bescherming van langzaam verkeer ten opzichte van het overige verkeer vormde hierbij een uitgangspunt. Ter waarborging van de verkeersveiligheid zijn in 2016 ingrepen in de openbare ruimte noodzakelijk of gewenst gebleken. Hiermee is niet alleen invulling gegeven aan de genoemde gemeentelijke ambitie, maar ook aan de voorkeuren van inwoners en ondernemers.