Reguliere taken

Maassluis is een ambitieuze gemeente waarin gestreefd wordt naar het optimaal gebruiken van de buitenruimte. Dit houdt in dat er veel aandacht is voor het leefklimaat van de inwoners enerzijds en de ontwikkelingen anderzijds.

Reguliere taken daarbij zijn:

  • Aanleg, beheer en onderhoud van wegen, straten, pleinen, tunnels, bruggen, openbare verlichting, openbaar groen, speelgelegenheden, riolering en begraafplaatsen.
  • Inzamelen van huishoudelijk afval en bedrijfsafval.
  • Gladheidsbestrijding
  • Ongediertebestrijding
  • Duurzaamheidscentrum
  • Advisering over, ontwikkeling en implementatie van beleid