Verbeteren verkeersveiligheid, in het bijzonder voor het langzaam verkeer en optimaliseren OV-bereikbaarheid voor kwetsbare groepen

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

De MRDH heeft twee programma's: de eerste is de vervoersautoriteit en de tweede is het economische vestigingsklimaat. De vervoersautoriteit draagt bij aan de doelstellingen van dit programma. Aan de hand van de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid worden op de onderwerpen verkeer of openbaar vervoer de doelstellingen beschreven. Aan deze doelstellingen worden vervolgens jaaractiviteiten gekoppeld. De Vervoersautoriteit geeft daarnaast ook invulling aan een aantal wettelijke taken die voorheen bij de stadsregio’s waren belegd. Het gaat hierbij met name om de concessieverlening Openbaar Vervoer met alle daaraan gerelateerde opdrachten en activiteiten.