Overzicht structurele mutaties reserves

Structurele stortingen en onttrekkingen reserves

Bedragen (x € 1.000)

Programma

Reserve

B 2016

R 2016

Stortingen

Rente

7

Algemene reserve

148

163

Papierloos vergaderen

1

Automatisering

12

12

Onderhoud Steendijkpolder complex

6

Overlopende posten

0

91

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

4 en 6

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

229

157

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

4

Onderwijshuisvesting

0

26

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

4

Onderhoud steendijkpoldercomplex

60

65

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

6

Onderhoud binnensportacc.& zwembad

53

151

Rente en afschrijving

3

Uitgifte particuliere graven

15

15

Rente en afschrijving

3

Verlenging particuliere graven

4

4

Rente en afschrijving

3

Aankoop grafkelders

0

0

Totaal structurele stortingen

521

684

Onttrekkingen

Rente

Algemene reserve

41

26

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

4 en 6

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

215

239

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

4

Onderhoud steendijkpoldercomplex

87

91

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

6

Onderhoud binnensportacc.& zwembad

54

78

Rente en afschrijving

3

Uitgifte particuliere graven

69

69

Rente en afschrijving

3

Verlenging particuliere graven

30

30

Rente en afschrijving

3

Aankoop grafkelders

0

0

Exploitatieresultaat

3

Reiniging

366

371

Totaal structurele onttrekkingen

862

904

Totaal structurele reserve mutaties

-341

-221