Toelichting passiva

Eigen vermogen

Reserves

Reserves (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Algemene reserve

23.733

22.742

Bestemmingsreserves

- Voor egalisatie van tarieven

1.825

1.256

- Overige bestemmingsreserves

7.765

10.323

33.323

34.321

Stand en verloop reserves

Het verloop in 2016 wordt in het volgende overzicht per reserve weergegeven.

bedragen x € 1.000
Nr.OmschrijvingSaldo per 1/1StortingOnttrekkingSaldo per 31/12
Algemene reserve
A.80100Algemene reserve23.733163-1.15422.742
Totaal Algemene reserve23.733163-1.15422.742
Bestemmingsreserves
A.80101Reserve automatisering6177138
A.80103Reserve overlopende posten83657-69671
A.80104Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen401577-239738
A.80105Reserve digitale dienstverlening/website7777
A.80106Reserve onderhoud wegen2.8321.384-1.5882.627
A.80108Reserve bruggen113113
A.80110Reserve onderwijshuisvesting40226-13415
A.80111Reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex49265-91466
A.80118Reserve binnensportaccommodaties (oh)481151-78554
A.80121Reserve WMO en jeugd950950
A.80125Reserve uitgifte particuliere graven60115-69547
A.80126Reserve verlenging particuliere graven1594-30133
A.80128Reserve aankoop grafkelders110011
A.80129Reserve reiniging1.825-5691.256
A.80135Reserve projecten gewone dienst10639-11134
A.80144Reserve Inburgering79-1267
A.80145Reserve Combinatiefunctie129-3495
A.80147Reserve woningbouw sted vern (VVSV)216216
A.80148Reserve onderhoud kademuren200200
A.80150Reserve uitvoering sportnota375-3372
A.80151Reserve Participatie550-100450
A.80152Reserve Innovatie Sociaal Domein1.1021.102
A.80153Reserve Organisatieontwikkeling250250
Totaal Bestemmingsreserves9.5904.896-2.90711.579