Reserve organisatieontwikkeling

A.80153

Reserve Organisatieontwikkeling

Naam reserve

Reserve organisatieontwikkeling

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80153

Doel

Financiering van een organisatieontwikkelingstraject ter verbetering van de structuur, sturingsfilosofie en cultuur

Startdatum

2016

Einddatum

2018

Bestedingsplan

Organisatieontwikkelingstraject

Voeding van de reserve

Verschuiving van overhead naar kostendekkende tarieven

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Plafond

€ 250.000

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

0

Storting:

Voordeel overhead conform Kadernota 2017

250

Onttrekking:

Boekwaarde eind van het jaar

250