Voorziening baggerwerk binnenhaven

A.90104

Voorziening baggerwerk binnenhaven

Naam

Voorziening baggerwerk haven

Soort voorziening

Voorziening voor onderhoudsegalisatie

Nummer

90104

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van het baggerwerk in de haven

Startdatum

1993

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Afhankelijk van de jaarlijkse peiling van het Havenbedrijf Rotterdam wordt gebaggerd wanneer de diepte ontoereikend is.

Voeding van de voorziening

Jaarlijkse storting van € 72.605 (gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de afgelopen tien jaar)

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

249

Storting:

Jaarlijkse storting ten laste van exploitatie

73

Onttrekking:

Boekwaarde eind van het jaar

321