Voorziening bovenmatig verlof

A.90101

Voorziening bovenmatig verlof

Naam

Voorziening bovenmatig verlof

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90101

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van de verlofsaldi en spaarcontracten van het personeel

Startdatum

2002

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Uitbetaling verlofspaarcontracten en verlofsaldi voormalig medewerkers

Voeding van de voorziening

Storting vanuit de exploitatie op basis van de verplichtingen

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

79

Storting:

Onttrekking:

Uitbetaling/ vrijval spaarverlof

-12

Boekwaarde eind van het jaar

67