Reserve onderhoud binnensportaccommodaties

A.80118

Reserve binnensportaccommodaties (oh)

Naam reserve

Reserve onderhoud binnensportaccommodaties

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80118

Doel

Egaliseren van onderhoudskosten binnensportaccommodaties

Startdatum

2004

Einddatum

Bestedingsplan

Meerjarig onderhoudsplan

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten binnensportaccommodaties

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

481

Storting:

Onderhoud sportaccommodaties (primair)

53

Onderhoud drie binnensportaccommodaties

24

Onderhoud accommodatie Zwembad

75

Onttrekking:

Onderhoud sportaccommodaties (primair)

-54

Onderhoud drie binnensportaccommodaties

-24

Boekwaarde eind van het jaar

554