Reserve combinatiefunctie

A.80145

Reserve Combinatiefunctie

Naam reserve

Reserve combinatiefunctie

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80145

Doel

Egaliseren van de ontvangen rijksbijdragen en de uitgaven tot tijdelijke voorzetting van de uitbreiding van het aantal combinatiefuncties van 2,6 naar 3,5 fte.

Startdatum

Einddatum

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

129

Storting:

Onttrekking:

Onttrekking ter dekking uitgaven combinatiefunctie

-34

Boekwaarde eind van het jaar

95