Voorziening debiteuren

A.90111

Voorziening debiteuren

Naam

Voorziening debiteuren

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90111

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen om oninbare vorderingen op debiteuren te kunnen opvangen

Startdatum

1993

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Oninbare debiteuren

Voeding van de voorziening

Storting vanuit de exploitatie

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

232

Storting:

Dotatie voorziening debiteuren 2016

7

Onttrekking:

Oninbaar

-4

Boekwaarde eind van het jaar

235