Voorziening bodemsanering overgedragen gronden

A.90107

Voorziening bodemsan overgedr gronden

Naam

Voorziening bodemsanering overgedragen gronden

Soort voorziening

Voorziening door derden beklemde middelen

Nummer

90107

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit eventuele toekomstige bodemsanering van overgdragen gronden

Startdatum

1995

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Mogelijke verplichte sanering van deze gronden

Voeding van de voorziening

Inkomsten grondverkoop Troelstraweg: € 9 per m2, in totaal € 17.888; Grondverkoop Pieter Schimstraat € 2.269, Bodemsanering Nieuwe Kerkstraat/Lange Boonestraat jaarlijkse storting € 182 (jaarlijks aangepast aan CBS prinsindexcijfer gezinsconsumptie)

Wordt rente toegevoegd?

Ja

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

48

Storting:

Rente in verband met contante waarde

2

Onttrekking:

Boekwaarde eind van het jaar

50