Voorziening oud werknemers

A.90102

Voorziening oud werknemers

Naam

Voorziening oud werknemers

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90102

Doel

Het beschikken van voldoende vermogen ter financiering van de verplichtingen ten aanzien van oud werknemers

Startdatum

2004

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

(Bovenwettelijke) WW-verplichting en outplacement

Voeding van de voorziening

Storting vanuit de exploitatie

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

469

Storting:

Vaststellingsovereenkomst

55

Terugdraaien ww-verplichting (adv. P&O 2637)

-31

Rente voorziening 2016

12

Onttrekking:

Outplacementtraject (adv. 03376)

-26

Uitbetaling ww-verplichting (adv. P&O 2637)

-24

Vrijval ww-verplichting in verband met verlies rechtzaak

-135

Vrijval ww-verplichting (adv. P&O 2711)

-13

Vrijval ww-verplichting (adv. P&O 1874)

-68

Vrijval raming ww-verplichting diversen

-37

Vrijval loonbetalingen oud werknemer in verband met pensionering

-52

Vrijval rente oud werknemer (contante waardeberekening)

-59

Boekwaarde eind van het jaar

90