Reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing

A.80147

Reserve woningbouw sted vern (VVSV)

Naam reserve

Reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing (VVSV)

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80147

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen om exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen in het kader van woningbouw en stadsvernieuwing op te vangen.

Startdatum

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

VVSV (Raad adv.-01099)

Voeding van de reserve

Overheveling bedrag van Voorziening Woningbouw en Stedelijke vernieuwing in 2011

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

216

Storting:

Onttrekking:

Boekwaarde eind van het jaar

216