Voorziening grondbedrijf

A.90109

Voorziening grondbedrijf

Naam

Voorziening grondbedrijf

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90113

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen om voorzienbare exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen van het grondbedrijf op te vangen

Startdatum

2002

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

MPG

Voeding van de voorziening

Stortingen vanuit de reserve exploitatie grondbedrijf 2002 en vanuit de exploitatie

Wordt rente toegevoegd?

Ja

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

1.029

Storting:

Rente in verband met contante waarde

4

Rente in verband met contante waarde

22

Onttrekking:

Vrijval voorziening tekorten Noord/Geerkade (MPG)

-12

Vrijval voorziening tekorten Kapelpolder (MPG)

-6

Boekwaarde eind van het jaar

1.036