Reserve inburgering

A.80144

Reserve Inburgering

Naam reserve

Reserve inburgering

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80144

Doel

Startdatum

2013

Einddatum

Bestedingsplan

onder andere Actieplan laaggeletterdheid 2013-2017

Voeding van de reserve

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

79

Storting:

Onttrekking:

Bestedingsplan inburgering

-12

Boekwaarde eind van het jaar

67