Reserve onderwijshuisvesting

A.80110

Reserve onderwijshuisvesting

Naam reserve

Reserve onderwijshuisvesting

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80110

Doel

Egaliseren van de fluctuerende lasten voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen.

Startdatum

1997

Einddatum

Bestedingsplan

Niet uitgevoerde en/of gedeclareerde aanvragen 2013 en 2014.

Voeding van de reserve

-

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

402

Storting:

Onderhoud (primair) onderwijsaccommodaties

22

Onderhoud (voortgezet) onderwijsaccommodatie

4

Onttrekking:

Onderzoek Doordecentralisatie primair onderwijs

-7

Opstellen Meerjarig Onderhoudsplan (MOHP)

-6

Boekwaarde eind van het jaar

415