Reserve onderhoud wegen

A.80106

Reserve onderhoud wegen

Naam reserve

Reserve onderhoud wegen

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80106

Doel

Egaliseren van fluctuerende onderhoudskosten van wegen, voet- en fietspaden

Startdatum

2007

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Onderhoudsplan

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Beheerplan wegen

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

2.832

Storting:

Storting algemene reserve in verband met Marelplein

650

Overschot onderhoudsbudgetten

734

Onttrekking:

Buitenruimten Koningshoek

-1.588

Boekwaarde eind van het jaar

2.627