Reserve verlenging particuliere graven

A.80126

Reserve verlenging particuliere graven

Naam reserve

Reserve verlenging particuliere graven

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80126

Doel

Het beschikken van voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse onderhoudslasten gedenkstenen en graven.

Startdatum

2008

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Onderhouden gedenkstenen

Voeding van de reserve

Heffing in verband met verlenging van particuliere graven

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

159

Storting:

Toevoeging rente

4

Onttrekking:

Onttrekking rente ten gunste van exploitatie

-4

Afschrijving eigen graven 2016

-26

Boekwaarde eind van het jaar

133