Reserve Wmo en Jeugd

A.80121

Reserve WMO en jeugd

Naam reserve

Reserve WMO en Jeugd

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80121

Doel

Egaliseren van fluctuaties in exploitatie van WMO en Jeugd

Startdatum

2007

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Bestedingsplan WMO

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten WMO en Jeugd

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Plafond

€ 950.000

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

950

Storting:

Onttrekking:

Boekwaarde eind van het jaar

950