Reserve bruggen

A.80108

Reserve bruggen

Naam reserve

Reserve bruggen

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80108

Doel

Egaliseren van fluctuerende onderhoudskosten van bruggen

Startdatum

2007

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Beheerplan bruggen

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

113

Storting:

Onttrekking:

Boekwaarde eind van het jaar

113