Voorziening uitkering nabestaanden

A.90115

Voorziening uitkering nabestaanden

Naam

Voorziening uitkering nabestaanden

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90115

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van de verplichtingen ten behoeve van nabestaanden van wethouders

Startdatum

2010

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Uitkering nabestaande pensioen partner en kinderen

Voeding van de voorziening

Eenmalig uitkering verzekering

Wordt rente toegevoegd?

Ja

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

225

Storting:

Rente 2016

6

Extra storting als gevolg van aanpassing rekenrente

11

Onttrekking:

Uitkering weduwen en wezenpensioen

-13

Boekwaarde eind van het jaar

229