Reserve digitale dienstverlening / website

A.80105

Reserve digitale dienstverlening/website

Naam reserve

Reserve digitale dienstverlening / website

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80105

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de fluctuerende kapitaal- en onderhoudslasten van softwarepakketten.

Startdatum

2007

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Niet bepaald

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

77

Storting:

Onttrekking:

Boekwaarde eind van het jaar

77