Reserve uitgifte particuliere graven

A.80125

Reserve uitgifte particuliere graven

Naam reserve

Reserve uitgifte particuliere graven

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80125

Doel

Het beschikken van voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse onderhoudslasten gedenkstenen en graven.

Startdatum

2008

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Heffing in verband met uitgifte van particuliere graven

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

601

Storting:

Toevoeging rente

15

Onttrekking:

Onttrekking rente ten gunste van exploitatie

-15

Afschrijving eigen graven 2016

-54

Boekwaarde eind van het jaar

547