Voorziening bijstandsvorderingen

A.90112

Voorziening bijstandsvorderingen

Naam

Voorziening bijstandsvorderingen

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90112

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen om oninbare vorderingen op de bijstandsverlening te kunnen opvangen

Startdatum

2004

Einddatum

2016

Bestedingsplan

Oninbare vorderingen

Voeding van de voorziening

Storting vanuit de exploitatie

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

1.147

Storting:

Onttrekking:

Per 1 januari 2016 zijn de uitkeringsdebiteuren en de voorziening bijstandsvorderingen overgedragen aan Stroomopwaarts

-1.147

Boekwaarde eind van het jaar

-