Egalisatiereserve automatisering

A.80101

Reserve automatisering

Naam reserve

Egalisatiereserve automatisering

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80101

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse fluctuerende lasten op het gebied van automatisering.

Startdatum

1996

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Vervanging van de iPads van bestuur en raadsleden eens in de vier jaar en uitvoering van het project virtualisatie van de desktop.

Voeding van de reserve

Jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie. Eenmalige storting vanuit de algemene reserve in 2000 van € 454.000.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

61

Storting:

Papierloos vergaderen

12

Virtuele werkplekken

65

Onttrekking:

Boekwaarde eind van het jaar

138