Reserve onderhoud kademuren

A.80148

Reserve onderhoud kademuren

Naam reserve

Reserve onderhoud kademuren

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80148

Doel

Egaliseren van de fluctuerende onderhoudslasten van kademuren

Startdatum

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Beheerplan kademuren

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten kademuren

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

200

Storting:

Onttrekking:

Boekwaarde eind van het jaar

200