Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

A.80104

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Naam reserve

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80104

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen om aan de verplichtingen die voortvloeien uit het onderhoud van gemeentelijke gebouwen te voldoen.

Startdatum

2005

Einddatum

Bestedingsplan

Meerjarig onderhoudsplan

Voeding van de reserve

Eventuele overschotten op onderhoudsbudgetten worden gestort in de reserve.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Afhankelijk van het beheerplan

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

401

Storting:

Overname Industrieweg

62

Groot onderhoud en schilderwerk stadhuis

158

Onderhoud Industrieweg 106

200

Onderhoud Bibliotheek

27

Onderhoud De Vliet, Spechtstraat, Mgr. Bekkerslaan, Schuurkerk, Sleepvaartmuseum

8

Onderhoud Koningshof

10

Onderhoud Startpunt

9

Uitvoering/onderhoud MOP (primair)

24

Onderhoud Museum

6

Onderhoud Molen Hoop

23

Onderhoud Molen Wipperspark

6

Onderhoud MOP Dukdalf

45

Onttrekking:

Onderhoud InBlik, Siervis, Burg. Wesselinkstraat

-8

Onderhoud Kunstacademie

-15

Onderhoud Haydnlaan 3 Vraagraak

-7

Uitvoering/Onderhoud MOP (primair)

-211

Boekwaarde eind van het jaar

738