Reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex

A.80111

Reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex

Naam reserve

Reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80111

Doel

Egaliseren van de fluctuerende onderhoudslasten

Startdatum

1998

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Onderhoudsplan

Voeding van de reserve

Rijksvergoeding meerjarig onderhoud. Verschil tussen huurvergoeding kinderopvang en de kapitaallasten verbouwing deel complex ten behoeve van kinderopvang.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

492

Storting:

Rijksvergoeding School

14

Saldo Huur en kapitaallasten deel Kinderopvang

45

Onderhoud

5

Onttrekking:

Onderhoud (schilderwerk)

-91

Boekwaarde eind van het jaar

466