Voorziening renovatie rioolgemalen

A.90108

Voorziening renovatie rioolgemalen

Naam

Voorziening renovatie rioolgemalen

Soort voorziening

Voorziening is omgezet in vooruit ontvangen bedragen

Nummer

90108

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen om de verplichtingen die voortvloeien uit toekomstige renovaties van rioolgemalen te kunnen voldoen

Startdatum

2008

Einddatum

2015

Bestedingsplan

Renovaties rioolgemalen

Voeding van de voorziening

Eenmalige storting afkoopsom Hoogheemraadschap Delfland

Wordt rente toegevoegd?

Ja

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

316

Storting:

Onttrekking:

Overboeking naar vooruit ontvangen bedragen

-316

Boekwaarde eind van het jaar

0